Øvig-bøger åbner for selvrefleksion på venstrefløjen, interview, Information 2.1.2008.

 

Dokumentation: Blüdnikow er en doven og dårlig historiker,

Blüdnikows moral, Information 18.1.2008.

 

Det store træ er faldet. Mindeord om Arne Gaardmand (1926-2008) Af Bente Hansen og Morten Thing

 

Ib Andersen og kulturradikalismen, Steen Ejlers m.fl. (red.): Tegneren Ib Andersen, Kbh. 2008, s. 86-97.

 

De jødiske skræddere i København 1900-1920, Arbejderhistorie 1/april 2008, s. 1-15.

 

Den kommunistiske tradition er en billet til et tog som er aflyst, Clarté, 8/spt. 2008, s. 56-61. 

Erik Jensen til minde, Demos nyhedsbrev 97/efterår 2008, s. 3-4. 

Fra ’Hvilken befrielse?’ til ’Hvilken befrielse!’, anm. Af Claus Bryld: Hvilken befrielse. Fortælling om en

barndom i nazismens og retsopgørets skygge, Social kritik 115/ okt. 2008, s. 79-80.

 

Antisemitismen lever i bedste velgående, interview, Jyllands-Posten 8.11.2008.

 

(med Karsten Biering og Niels Finn Christiansen) Center for Arbejderkulturstudier 1982-2008,

Arbejderhistorie 3/december 2008, s.93-102.

  

2009

 

Adskillelsens mangel på politik, Anmeldelse af Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelt: Adskillelsens politik, Kbh. 2008,

Social Kritik 117/marts 2009, s. 68-73.

 

DF og jøderne, Politiken 22.6.2009, svar til Søren Espersen Politiken 19.6.2009.

 

Det ulykkelige Arabien (anm. Samir Kassir: At være araber, Joris Luyendijk: Folk som os, Matt Rees:

Kollaboratøren fra Bethlehem, Ilan Pappé: Det modern Palæstinas historie), Social Kritik 119, s. 50-53.

 

The many trails, the long journey (anm. Adda Hilden: At sætte sig spor. En biografi om Inger Meret Nordentoft),

 

Mother’s Secret (anm. Karin Lützen: Mors hemmelighed. På sporet af en jødisk indvandrerhistorie),

 

1968 (anm. Scandinavian Journal of History 2008/4, Special Issue on 1968), Arbejderhistorie 2009/oktober/2, s. 1007-110.

 

Google Books – et udkast til et nyt bibliotek.

 

Sven Møller Kristensen om mellemkrigstidens litteratur, foredrag

Foredrag ved symposiet Humanisten og litteraturforskeren Sven Møller Kristensen – 100 år 12.-13. november 2009 på

Danmarks Biblioteksskole og Roskilde Universitet

 

Korte dage og lange år. Nekrolog over psykolog og forfatter Jesper Jensen.

 

Dobbelthed og stjernekvalitet (anm. Morten Møller: Mogens Fog. En biografi, Kbh. 2009), Kritik 194/December 2009, s. 116-120.

 

David Simonsen Digital, Magasin fra Det kongelige Bibliotek 4, 2009, s. 39-43.

 

2010

Klam klumme er udtryk for uoplyst kolonialisme, Information 12.1.10. Svar til Thue Kjærhus, Information 9.-10.1.10;

Sandhed, Geoffrey Cain, Information 15.1.10; Historieforfalskning, Thue Kjærhus, Information 20.1.10;

Kjærhus' kolonialisme, svar fra mig, Information 22.1.10. Historiefordrejning, Cain, svar 25.1.10; 29.1.10 Svar fra Kjærhus.

 

Forsiden af Årbog 2009

Jøder og kommunister I København 1917-1945, Årbog. Arbejdermuseet 2009, s. 19-37.

 

 

PET og de politiske fløje. Har PET haft begge øjne åbne?, De overvågede tager ordet, Kbh. 2009, s. 113-117.

 

Dengang holocaust blev hvermandseje Interview med Nils Thorsen, Politiken  30.1.20010.

 

Startside  |  Næste side